Aktywa finansowe - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Aktywa finansowe

Ogół środków gospodarczych, które znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej lub prawnej. Przez pojęcie – aktywa finansowe, należy rozumieć wszelkie środki pieniężne, będące w posiadaniu konkretnej osoby oraz wynikające z należności od innych osób czy instytucji. Do tych ostatnich, zaliczyć można również środki finansowe, które należą się nam na podstawie zawartych zobowiązań, wynikających z umów pożyczkowych, weksli, kredytów, posiadania obligacji, bonów skarbowych jak i z umów sprzedaży z odroczoną płatnością, lokat terminowych.
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe obejmują również prawa własności, które upoważniają do udziału w zysku. Definicja środków pieniężnych, czyli aktywów pieniężnych dotyczy natomiast środków płatniczych w walucie krajowej, obcej, dewiz oraz odsetek od nich naliczanych.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści