Analiza finansowa - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Analiza finansowa

Oszacowanie możliwości finansowych podmiotu, w oparciu o wiele zmiennych. W nomenklaturze dotyczącej produktów finansowych, określana również mianem analizy kredytowej. Jest to wynik badania zdolności kredytowej wnioskującego o zobowiązanie w formie pożyczki lub kredytu. Na ocenę ryzyka kredytowego wpływ mają m. in – sytuacja finansowa klienta (dochody, wydatki, obciążenia), wysokość kwoty, o którą wnioskuje, przeznaczenie kredytu, czas na jaki ma zostać udzielone zobowiązanie, warunki umowy (oprocentowanie, waluta, wkład własny), rodzaj zabezpieczenia.
Analiza finansowa
W przypadku kredytów konsumpcyjnych, zwykle stosowana jest analiza indywidualnych możliwości wnioskującego, natomiast jeśli chodzi o zobowiązania dla firm, większą rolę odgrywa czynnik ekonomiczno-finansowy (wartość aktywów, źródła finansowania, wysokość przychodów, kondycja przedsiębiorstwa, czynniki zewnętrzne wpływające na sposób działania firmy).

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści