Aneks do umowy - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Aneks do umowy

Dokument, uwzględniający zmiany, w zawartej uprzednio umowie. Sporządzany jest na podstawie porozumienia między stronami. Forma aneksu powinna być adekwatna do zastosowanej formy umowy – jeśli umowa została zawarta na piśmie, aneks analogicznie również powinien być tak zawarty. Przepisy prawne w tej kwestii regulują kryteria formy zawarcia aneksu.
Aneks do umowy
Jeśli zostanie on wykonany w formie innej niż ta, ustalona i przypieczętowana umową, należy go uznać za nieważny a wszelkie czynności z niego wynikające za niepoczynione. Tym samym należy pamiętać, że aneksy zawarte w innej formie niż forma szczególna, przewidziana dla pewnego rodzaju umów (wynikającej z ustawy), również podlegają podobnym sankcjom. Aneks do umowy może być przedstawiony w sądzie jako dowód, w sporach dotyczących umownych ustaleń oraz rozliczeń.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści