Co to jest Bank? - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Bank

Instytucja, której działalność opiera się na udostępnianiu produktów finansowych. Zaliczana do instytucji zaufania publicznego. Umożliwia przechowywanie oraz organizację środków pieniężnych klientów, na zasadzie depozytów a także korzystanie z kredytów, pożyczek i innych usług określonych statutem banku (przyjmowanie wkładów pieniężnych, emisję bankowych papierów wartościowych, prowadzenie kont bankowych, itp.) Jego działalność określana jest przepisami prawa a co za tym idzie, bank może udostępniać tylko te usługi, na które zezwalają mu przepisy zawarte w ustawie.
Bank
Bank, za pośrednictwem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zapewnia deponentom odzyskanie środków i wypłaty, w przypadku upadłości. To odróżnia go od innych instytucji systemu finansowego. Banki wraz z bankiem centralnym (nie świadczącym usług osobom z sektora prywatnego) tworzą tzw. system bankowy.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści