BIK - Biuro informacji kredytowej - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

BIK

Rejestr (Biuro Informacji Kredytowej) gromadzący informacje dotyczące sposobu i jakości korzystania z produktów finansowych oraz wszelkich zobowiązań finansowych Polaków. Działa na podstawie prawa bankowego, ustawy o danych osobowych oraz rozporządzeń wydanych przez ministra finansów. Powołane zostało przez Związek Banków Polskich, w 1997 roku. Dane zawarte w rejestrze BIK to zbiór pozytywów i negatywów dotyczących każdego Polaka. Pozwala kształtować obraz konsumenta jako wiarygodnego (bądź nie) kredytobiorcy.
BIK
Z tego systemu oceny korzystają przede wszystkim banki. Tylko nieliczne parabanki przyznają się do weryfikowania BIK. Na kartach Biura Informacji Kredytowej obowiązuje ocena punktowa – tzw. scoring. Ustalany jest na podstawie wielu zmiennych, dotyczących grup klientów o podobnych kryteriach oceny. Jest to skomplikowany algorytm ale pozwala na rzetelną ocenę możliwości pożyczkobiorcy. BIK przechowuje dane dotyczące usług: instytucji pożyczkowych, banków spółdzielczych i komercyjnych, firm leasingowych i faktoringowych, Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści