Czy można zaprzyjaźnić się z BIGiem - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Czy można zaprzyjaźnić się z BIGiem?

Beata Fabich 29.08.2017
Biuro BIG
W pierwszej chwili trudno o jednoznaczną odpowiedź. Większości pożyczkobiorców, Biuro Informacji Gospodarczej kojarzy się jedynie z gęstym sitem weryfikacji wiarygodności wnioskującego o zobowiązanie. Czy słusznie? W tej kwestii punkt widzenia zależy od… tego, czy jesteś pożyczkodawcą, czy wnioskujesz o kredyt. Oczywiście nie tylko! Trzymajmy się może jednak wątku. Po pierwsze, dziś opowiem o rodzajach BIG-ów i o tym, czego się można po nich spodziewać, a także postaram się przedstawić Wam jasną i ciemną stronę mocy baz danych o dłużnikach. Wbrew pozorom, można o nich szepnąć dobre słowo.

Biuro Informacji Gospodarczej jest jedną z trzech (obok Bura Informacji Kredytowej oraz Krajowego Rejestru Sądowego) instytucji, gromadzących informacje dotyczące jakości spłat zobowiązań polskich konsumentów produktów finansowych. Pod szyldem BIG, działa kilka odrębnych części, funkcjonujących niezależnie i prowadzących osobne bazy danych. Trochę to trudne do zrozumienia, ale warto to sobie przyswoić. W procesie wnioskowania o kredyt czy pożyczkę, a także (!) przy próbie zawarcia umowy, np. o usługi telekomunikacyjne, każdy klient wcześniej czy później zetknie się z analizą wiarygodności, badaną na podstawie informacji pochodzących z jednego z BIG-ów. Ważne jest, by mieć świadomość, jak działają poszczególne organizacje i jak z nimi współpracować, dlatego pokuszę się o krótką charakterystykę każdego rejestru.


BIG Infomonitor:
✔ jedno z najskuteczniejszych Biur Informacji Gospodarczej,
✔ działa na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku, o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
✔ powołane w grudniu 2003 roku, przez grupę firm: PKO BP S.A., PZU S.A., KGHM S.A., BIK S.A., ZBP, KIG, Polkomtel S.A. oraz PWPW S.A.
✔ jest jedną z największych baz danych informacji gospodarczych i o dłużnikach,
✔ informacje zawarte w bazach udostępnia wszystkim bankom komercyjnym,
✔ zapewnia dostęp do rejestrów Biura Informacji Kredytowej,
✔ bada rzetelność firm, nadaje tytuł Firmy Wiarygodnej Finansowo.

BIG to narzędzie dla firm, ale i konsumentów. Dzięki niemu można na bieżąco śledzić ścieżkę budowania wiarygodności finansowej. Aby sprawdzić rejestr zapytań oraz zweryfikować informacje na temat swoich ruchów finansowych, a także (co ważne) zorientować się, czy firma, z której usług chcesz skorzystać, jest godna zaufania, możesz założyć konto na stronie internetowej rejestru i raz na pół roku, bezpłatnie pobrać zawarte na niej dane.


KRD

Krajowy Rejestr Długów:
✔ założony został 4 sierpnia 2003 roku na mocy ustawy o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
✔ działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
✔ jest ogromną bazą danych o przeterminowanych zobowiązaniach Polaków,
✔ z jego zasobów korzystają osoby fizyczne, firmy i wszelkie podmioty gospodarcze, administracja, samorządy oraz sektor mieszkaniowy,
✔ pozwala nie tylko na sprawdzenie rzetelności wnioskującego o pożyczkę czy usługi, ale również na zasięgnięcie informacji o przedsiębiorcy, z którym zamierzasz współpracować,
✔ wpis do KRD jest zasadny po upłynięciu 60 dni od daty wymagalności zobowiązania, miesiąca od dnia doręczenia wierzycielowi listu poleconego z informacją o zamiarze dokonania wpisu,
✔ kwota zadłużenia, podlegająca procedurom rejestru w KRD to dla osoby fizycznej, co najmniej 200 zł a dla przedsiębiorcy 500 zł.

Podobnie jak w przypadku Infomonitora, jeśli chcesz zweryfikować informacje zawarte w KRD, masz prawo do pobrania bezpłatnego raportu. Należy pamiętać, że do KRD można trafić nie tylko za przeterminowane spłaty pożyczek czy kredytów. BIG-i rejestrują również opóźnienia regulowania opłat za media lub czynsz. To istotna informacja, pozwalająca na odróżnienie sposobu działania BIG od mylonego z nim często BIK-u, który gromadzi dane dotyczące zobowiązań bankowych i pozabankowych.


ERIF

ERIF:
✔ biuro utworzone i działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
✔ powstało w 2003 roku jako KSV BIG,
✔ nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki, które zatwierdza Regulamin Zarządzania Danymi,
✔ przechowuje zarówno negatywne, jak i pozytywne dane dotyczące m.in. – terminowego regulowania zobowiązań, zalegania z płatnościami, posługiwania się fałszywym dokumentem,
✔ obsługuje sektory – bankowy, multimedialny, mieszkaniowy, budżetowy, telekomunikacyjny, finansowy i inne,
✔ zasadność wpisu o nierzetelnej spłacie, wymaga przekroczenia 60 dni w opóźnieniu oraz wymagalnej kwoty, w wysokości co najmniej 200 zł dla osoby fizycznej i 500 zł dla przedsiębiorcy, a także upłynięcia minimum miesiąca od dnia poinformowania dłużnika o możliwości dokonania wpisu do rejestru.

Oczywiście, raz na pół roku, możesz bezpłatnie sprawdzić swój rejestr i zweryfikować zawarte w nim informacje. Co ciekawe, baza udostępnia również dane dotyczące posługiwania się skradzionym lub sfałszowanym dokumentem tożsamości. Jakie są tego zalety, chyba nie trzeba nawet wspominać…


KBiG

KBiG:
✔ działa w Polsce od 2003 roku, pod nadzorem Ministra Gospodarki, a podstawę prawną jego działania stanowią aktualnie zapisy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
✔ zawiera i przechowuje informacje o przeterminowanych spłatach zobowiązań osób fizycznych i przedsiębiorców,
✔ jako jedyny dostępny rejestr umożliwia polskim przedsiębiorcom, zasięgnięcie informacji udostępnionych przez alternatywne biura niemieckie, austriackie i szwajcarskie (a także zapewnia dostęp do danych z polskiego rynku, rynkom zagranicznym),
✔ zawiera informacje pozytywne i negatywne,
✔ wpis o przeterminowanym zadłużeniu jest możliwy: po upłynięciu 60 dni od daty wymagalności, miesiąc od poinformowania dłużnika o zamiarze dokonania wpisu lub 14 dni w przypadku zobowiązań z tytułem wykonawczym, gdy kwota zadłużenia nie jest niższa niż 200 zł w przypadku osoby fizycznej i 500 zł dla
przedsiębiorcy,
✔ dotyczy nie tylko pożyczkobiorców, ale również osób nierzetelnie regulujących należności za media, czynsz, alimenty, mandaty i kary.

Aby sprawdzić swoją historię w KBIG, należy zalogować się na platformie internetowej rejestru i pobrać raport. Alternatywnie (dotyczy to wszystkich BIG-ów) można wnioskować o raport drogą listowną lub osobiście, w siedzibach organizacji.

Warto pamiętać!
Negatywny wpis, umieszczony przez instytucję finansową w Twoim profilu, musi być pod karą grzywny, usunięty przez wierzyciela w ciągu 14 dni od dnia spłaty zadłużenia. Jeśli znajdziesz w rejestrze wpis, którego tam być nie powinno, możesz zgłosić się do BIG, z pewnością nie zostaniesz bez pomocy.
Dotyczy to każdego rodzaju BIG-u.

Kontrolowanie swojej historii spłat, powinno być nieodłącznym elementem higieny finansowej każdego świadomego konsumenta. Polecam założenie profili na stronach biur i monitorowanie sytuacji. Pomoże to nie tylko w ocenie możliwości kredytowej, ale będzie okazją do sprawdzenia zasadności wpisów.
Brak komentarzy
Wróć do spisu treści