Czym jest Biuro Informacji Kredytowej? - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej i jak utrzymać dobry scoring?

Beata Fabich 28.08.2017
Biuro informacji kredytowej
Osoby, które chcą świadomie i sprawnie zarządzać swoimi finansami, a także bez przeszkód korzystać z produktów finansowych, powinny zgłębić temat przetwarzania danych o zobowiązaniach oraz jakości spłat zadłużeń. Nie pozostaje bowiem bez echa to, co robią ze swoimi pieniędzmi pożyczkobiorcy, zwłaszcza jeśli chodzi o regulowanie należności wobec banków i innych instytucji finansowych. Wiele jest miejsc, gromadzących dane na temat rzetelności konsumentów produktów bankowych i pozabankowych. Jednym z najbardziej znanych jest Biuro Informacji Kredytowej, które zostało powołane w 1997 r. przez Związek Banków Polskich. Działa na podstawie Ustawy o Prawie bankowym, Ustawy o danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami. Jest to dosyć specyficzna baza informacji – nie zawiera bowiem jedynie wpisów na temat dłużników. BIK to karta historii finansowej każdego Polaka. Elementy w niej zawarte tworzą wiarygodność konsumenta jako pożyczkobiorcy i są kluczowym kryterium oceny wnioskującego podczas procedur pożyczkowych i kredytowych. Osoby korzystające z chwilówek zauważyły pewnie, że parabanki nie przywiązują dużej wagi do wpisów w tym rejestrze. Bez problemu można uzyskać pożyczkę pozabankową, nawet z marną punktacją w BIK. Jednak rynek zobowiązań pozabankowych jest dość specyficzny i mimo wszystko nie wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich odbiorców produktów finansowych. Trzeba liczyć się z tym, że kierując kroki do banku, pożyczkobiorca musi być wiarygodny i mieć za sobą zaplecze w postaci dobrego BIKu. Co to dokładnie oznacza? Spróbujemy się razem dowiedzieć w dalszej części wpisu.


Co dokładnie przechowuje BIK i kto ma prawo umieścić tam informacje?

Informacje zawarte w BIKu to przede wszystkim dane na temat zawartych zobowiązań,
począwszy od zatwierdzenia umowy do czasu spłaty ostatnich należności, czyli:

BIK opinie
✔ kredytów bankowych, kart kredytowych, pożyczek, zakupów ratalnych, limitów i debetów na rachunkach bankowych,
✔ zobowiązań finansowych otwartych (trwających),
✔ zobowiązań finansowych zamkniętych (spłaconych),
✔ zobowiązań finansowych zamkniętych z opóźnieniami w spłacie, przekraczającymi okres 60 dni,
✔ zobowiązań finansowych zamkniętych, spłaconych zgodnie z umową, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.
Co do ostatnich dwóch punktów, mogą się wydać niejasne. Już tłumaczę. W przypadku regularnego i bezproblemowego spłacania należności lub gdy opóźnienia nie przekraczają okresu 60 dni, po zamknięciu zobowiązania, dane zostają przeniesione do bazy danych statystycznych. W tym momencie przestają być widoczne dla instytucji finansowych, korzystających z wiedzy BIK. Nie jest to najlepsze dla rzetelnego pożyczkobiorcy. Traci on bowiem szansę, udowodnienia swojej wiarygodności (wrócę jeszcze do tego później). Dobrze jest więc wyrazić zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, co w przypadku osób regularnie spłacających pożyczki, jest jednoznaczne z budowaniem dobrej historii finansowej.

A co w przypadku przeterminowanych zadłużeń? W momencie przekroczenia magicznych 60 dni bank poinformuje nierzetelnego dłużnika o przetwarzaniu danych po zamknięciu zobowiązania, bez wymogu jego akceptacji. Oznacza to, że informacje o kredytowej wpadce, będą widoczne przez 5 lat. Po tym czasie zostaną przeniesione do bazy danych statystycznych, na 12-letnie wakacje. Podsumowując – zgoda na przetwarzanie danych będzie dobrą opcją dla dobrego pożyczkobiorcy natomiast ten nierzetelny, w zasadzie nie ma pola manewru. Cofnięcie zgody na przetwarzanie w obliczu przeterminowanej spłaty, nie przyniesie żadnych efektów.

Do Biura Informacji Kredytowej trafiają dane, będące wynikiem korzystania z usług:


✔ firm pożyczkowych,
✔ banków komercyjnych,
✔ banków spółdzielczych,
✔ Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych,
✔ firm leasingowych i faktoringowych, współpracujących z bankami.
BIK opinie

Co zawiera wiarygodna historia finansowa i jak stworzyć sobie opinię dobrego pożyczkobiorcy?

Są trzy główne rodzaje historii finansowych (pomijając odcienie szarości) – dobra, zła i żadna. Wbrew pozorom, to właśnie trzecia z nich stanowi największy problem dla banków. Jeśli w swojej przeszłości nie masz żadnych powiązań z produktami bankowymi, to na jakiej podstawie jakakolwiek instytucja finansowa może Ci powierzyć pieniądze? Bycie niewiadomą jest dla firm pożyczkowych bardzo zniechęcające. Zdecydowanie wolą wiedzieć, czego spodziewać się po kliencie, nawet jeśli są to niewielkie opóźnienia w spłatach. Banki i parabanki podchodzą bardzo indywidualnie do kwestii wiarygodności wnioskującego, należy dostarczyć im danych, umożliwiających przedstawienie oferty. Nikt nie rodzi się jednak z pakietem danych o finansach. Jest jednak kilka sposobów, by szybko i w miarę bezboleśnie zdobyć potrzebne punkty. Zanim jednak przejdę do wyjaśniania tej kwestii, kilka słów na temat scoringu. Słowo to pojawia się często obok słowa BIK, jest z nim bowiem mocno związane. Według definicji przyjętej przez BIK, scoring to ocena punktowa klienta, obliczona na podstawie porównania jego profilu z profilem osoby terminowo spłacającej swoje zobowiązania. Jest to dość skomplikowane, punktacja podlega wielu zmiennym, algorytmom i analizom na podstawie przyjętych przez BIK kryteriów. Jedno jest pewne – im wyższy scoring, tym większa przychylność instytucji pożyczkowych. Na obniżenie ilości punktów wpływają nie tylko opóźnienia w spłacie zobowiązań, ale również wysokość zaciągniętych, przeterminowanych kredytów, długość opóźnienia, czas, po jakim nastąpiło kolejne opóźnienie – to samo dotyczy przekroczenia limitów kredytowych. Przejdźmy zatem do budowania wiarygodności punktowej osób, które muszą zaczynać od zera (w przypadku scoringu jest to wartość 192 punktów).

Aby móc stworzyć sobie wiarygodny dla instytucji pożyczkowych profil można:

✔ otworzyć i aktywnie korzystać z debetu na bankowym rachunku osobistym,
✔ podjąć dowolne zobowiązanie pożyczkowe w banku i spłacać je rzetelnie,
✔ korzystać z karty kredytowej,
✔ skorzystać z opcji kupna na raty i wypełnić warunki umowy.
BIK opinie
Takie zabiegi pozytywnie wpłyną na wartość punktową w bazach Biura Informacji Kredytowej i sprawią, że instytucje finansowe nabiorą zaufania do wnioskującego o kredyt. Warto pamiętać, że każde kolejne zobowiązanie, pozytywnie zakończone, jest dodatkowym plusem w historii. Planując podjęcie w przyszłości dużego kredytu, należy odpowiednio wcześniej zadbać o swoją wiarygodność. Jest to kluczem do uzyskania dobrej oferty kredytowej. Istnieje możliwość okresowego pobierania raportów o stanie swojego konta w BIK. Na tej podstawie, można na bieżąco kontrolować to, co dzieje się w naszej historii klienta banków.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści