Doradztwo finansowe - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Doradztwo finansowe


Usługa, polegająca m.in. na przekazaniu klientowi informacji, w jaki sposób może chronić swój majątek. Świadczona zarówno poprzez banki jak i profesjonalne firmy doradcze, a ostatnimi czasy także przez specjalistyczne portale o tematyce finansowej. Polega na indywidualnym, uwzględniającym profil klienta oraz jego specyficzne potrzeby, doborze odpowiednich produktów finansowych.
Doradca finansowy zajmuje się m.in:
Doradztwo finansowe
✔ analizą sytuacji finansowej klienta (osoby prywatnej bądź firmy),
✔ dobór instrumentów (produktów, usług) zapewniających ochronę majątku i płynność finansową,
✔ sporządzania planu finansowego, uwzględniającego charakterystyczne potrzeby oraz możliwości klienta,
✔ bieżące monitorowanie i weryfikacja wdrażanego planu finansowego,
✔ informowanie o sytuacji rynkowej, aktualnych trendach i produktach (bez konkretnych wskazań).

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści