Egzekucja komornicza - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Egzekucja komornicza


Zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu, celem wypełnienia warunków umowy między dłużnikiem a wierzycielem, stosowane przez odpowiednie organy egzekucyjne. Rozróżniamy dwa rodzaje egzekucji komorniczej – sądową (dotyczącą obowiązków cywilnych) oraz administracyjną (obowiązków administracyjnych). Organami egzekucyjnymi są komornik oraz sąd rejonowy, podmiotami – wierzyciel oraz dłużnik.
Egzekucja komornicza
Egzekucja komornicza jest ostatecznym etapem windykacji zaległych należności. Komornik, nie jest tu stroną decydująca, działa jedynie na podstawie wniosku wierzyciela oraz decyzji sądowej. Procedura może być przeprowadzona z ruchomości należących do dłużnika (wynagrodzenia za pracę, zwrotu podatku, wierzytelności, renty, emerytury) lub z nieruchomości (dom, mieszkanie oraz wszelkie inne budynki czy lokale należące do dłużnika).

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści