EURIBOR - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

EURIBOR


Wskaźnik wyznaczany każdego dnia na sesji giełdowej, publikowany przez Europejską Federację Bankową. Oznacza referencyjną wysokość oprocentowania kredytów na międzynarodowym rynku strefy euro. Dla pożyczek, stawki EURIBOR wyznaczane są na z góry określone okresy – jeden i dwa tygodnie (w systemie tygodniowym), jeden, dwa, trzy, sześć, dziewięć miesięcy (w systemie miesięcznym) oraz jeden rok.
EURIBOR
Za początek okresu zobowiązania przyjmuje się kolejny dzień roboczy po dniu finalizacji transakcji. Wskaźnik publikowany jest każdego dnia roboczego, czasu środkowoeuropejskiego, o godzinie 11.00. Określanie wartości EURIBOR odbywa się poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej wielkości oprocentowania, udostępnianego przez określone banki, działające aktywnie na międzybankowym rynku euro.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści