Gwarancja bankowa - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Gwarancja bankowa


Jest pisemną formą zabezpieczenia wierzytelności. Bank, zobowiązuje się zapłacić wierzycielowi określoną umową gwarancyjną kwotę, w przypadku problemów dłużnika z wywiązaniem się z umowy. Rolę gwaranta w tym wypadku przyjmuje bank. Treść gwarancji, informuje o warunkach wypłaty, rodzaju zobowiązania oraz jego zakresie (kwota zobowiązania zwykle jest konkretnie określona lub ustalona jako limit, do wysokości którego mogą nastąpić gwarantowane wypłaty).
Gwarancja bankowa
Korzyści wynikające z tego rodzaju zabezpieczenia zobowiązania, to przede wszystkim szansa na rozwój młodych przedsiębiorstw, będących na etapie kształtowania swojej wiarygodności, a także solidne zapewnienie dla beneficjenta, który w razie problemów z wypłacalnością klienta, może liczyć na wykonanie świadczenia przez bank. Udzielenie gwarancji nie jest darmowe. Opłata występuje w formie prowizji określonej umową, zawartą między bankiem gwarantem a klientem. Zwykle jest to procent od wartości sumy gwarancyjnej. Gwarancja powinna być udzielana pisemnie, pod rygorem nieważności.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści