Doniesienia finansowe – okiem blogera - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Doniesienia finansowe – okiem blogera

Beata Fabich 27.08.2017

Na łamach niniejszego bloga, mam zamiar przybliżać Wam od czasu do czasu, najnowsze doniesienia prasowe z działu – finanse osobiste. Pozwolę sobie oczywiście, opatrzyć je niekiedy subiektywną opinią. Nie pozostanie jednak bez echa i Wasze zdanie na temat tego, co dzieje się w polskiej sferze finansowej. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie komentarze pod tekstami.
Beata

Rodzice licealistów muszą otworzyć portfele
Licealiści
W nowym roku szkolnym, na darmowe podręczniki i ćwiczenia będą mogli liczyć uczniowie szkół podstawowych. W praktyce obejmuje to klasy I – VII  (w wyniku wprowadzenia reformy szkolnictwa i stopniowego wygaszania gimnazjów). Rodzice gimnazjalistów, również nie muszą martwić się o wyprawkę szkolną. Dotacja rządowa obejmie podręczniki do wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem religii. Niestety licealiści oraz uczniowie techników i szkół branżowych, będą zmuszeni do zakupu książek po nowych, wyższych w stosunku do zeszłego roku o nawet 10% cenach.
Nie jest to dobra informacja. W związku z wejściem nowej podstawy programowej, uczniowie I, IV oraz VII klas otrzymają podręczniki uwzględniające zmiany. Reszta dzieci, tak jak w latach poprzednich, zostanie wyposażona w książki, z których korzystały poprzednie roczniki. Rodziny z problemami finansowymi mogą tak jak rok temu, zwrócić się o pomoc do Ośrodków Pomocy Społecznej. Z początkiem września zostanie ponownie uruchomiony program „Wyprawka szkolna”. Jeśli dochód na osobę w rodzinie, nie przekroczy 514 zł netto, będzie można wnioskować o przyznanie środków na zakup książek, zeszytów, przyborów szkolnych i strojów sportowych. Rozliczenie wydanych pieniędzy odbędzie się na podstawie okazanych faktur. Czy okaże się to wystarczającą pomocą? Przedstawiciele rządu są nastawieni optymistycznie, zwłaszcza po odbiorze programu 500+. Rzeczywistość z pewnością zweryfikuje zarówno oczekiwania rodziców, jak i przekonania rządu w tej kwestii.


500+ - jak zapewnić sobie ciągłość świadczenia?
500+
W ubiegłym roku, z tytułu otrzymywania 500+, aż 17 mld zł trafiło do 2,78 mln rodzin. Jak będzie w roku bieżącym? Należy pamiętać, że sierpień jest miesiącem składania wniosków o przedłużenie świadczenia. Oczywiście, można wysłać formularz później, nie zapewni to jednak ciągłości otrzymywania wpłat. Aby zmieścić się w terminie, trzeba złożyć wniosek do 31 sierpnia 2017 roku.
Na podstawie świadczenia z poprzedniego wniosku, przelewy będą realizowane do końca września. Po rozpatrzeniu nowego, gmina musi zaakceptować i wypłacić należną kwotę do końca października.
Formularz można złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania) urzędzie gminy lub online, po zalogowaniu się do bankowości internetowej. Można też to zrobić za pomocą portalu Emp@tia albo elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS, czyli PUE ZUS. Niezmienne pozostają kwestie dotyczące marnotrawienia pieniędzy z pozyskanego świadczenia. W przypadku, gdy organ wypłacający środki zostanie poinformowany o wydawaniu ich na cele niezgodne z przeznaczeniem, ma prawo uruchomić procedury sprawdzające sytuację w danej rodzinie. Oznacza to, że celem uzyskania wyjaśnień, może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. W przypadku wykrycia i potwierdzenia nieprawidłowości, przelewy zostaną wstrzymane lub zamienione na pomoc rzeczową.

Co przyniesie reforma OFE?
Reforma OFE
Zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych to ostatnio gorący temat, za sprawą nieporozumień pomiędzy minister Rafalską a wicepremierem Morawieckim. Wygląda jednak, że reforma OFE nie jest już tylko mglistym planemi powoli przechodzi w tryb akceptacji. Według planu Morawieckiego, już w  lipcu przyszłego roku 25% środków zgromadzonych na kontach OFE zostanie przetransferowanych do Funduszu Rezerwy Demograficznej a pozostałe 75% umieszczone na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego, co w praktyce oznacza nie mniej ni więcej, że większość zebranych pieniędzy trafi do III filaru.
Jaki to będzie miało wpływ na sytuację Polaków? Wicepremier zapewnia, że jest to ruch pozwalający Polakom na swobodne zarządzanie własnymi finansami. Do tej pory, środki z OFE były nietykalne, a korzystanie z nich było możliwe dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pieniędzmi gromadzonymi na IKZE będzie można dysponować. Swobodnie? Nie jest to takie oczywiste. Reforma narzuci sztywne i znaczne ograniczenia w tej kwestii.
W początkowej fazie wprowadzania reformy, wypłata pieniędzy z IKZE nie będzie możliwa a okresie od 2020 do 2025 roku, kompletnie nieopłacalna, z uwagi na obciążenie takiego transferu 75% podatkiem. Zmiany, nastąpią dopiero po roku 2025.

Co z umorzonymi aktywami, które trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej? Maja one powiększyć subkonto ubezpieczonego i docelowo emeryturę wypłacaną przez ZUS. Środki z IKZE natomiast, będą traktowane jako dodatkowe świadczenie.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści