Komornik - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Komornik

Jest to organ postępowania egzekucyjnego, funkcjonariusz publiczny - nie jest urzędnikiem państwowym. Nadzór nad przebiegiem czynności komorniczych sprawuje sąd rejonowy. Działalność komornika opiera się na dochodzeniu roszczeń cywilnych, które określa tytuł egzekucyjny i podlega tylko i wyłącznie ustawom (w tym - przepisom zawartym w kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o komornikach sądowych i egzekucji - Dz.U. 1997, nr 133, poz. 882, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji) lub orzeczeniom sądowym. Zakres czynności wykonywanych przez komornika obejmuje również spis inwentarza i protokół stanu faktycznego, dokonywane przed wydaniem orzeczenia lub wszczęciem procesu.
Komornik
Aby móc ubiegać się o aplikację komorniczą, należy skończyć 25 lat, być niekaranym obywatelem Polski, ukończyć studia administracyjne bądź prawnicze i mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści