Konto osobiste - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Konto osobiste

Jest to rachunek w banku, służący do przechowywania i organizowania środków finansowych, dedykowany klientom indywidualnym. Konto prowadzone jest na podstawie ustaleń, przypieczętowanych umową pomiędzy bankiem a posiadaczem lub posiadaczami rachunku. Umowa powinna ściśle określać nie tylko rodzaj konta oraz walutę w jakiej będzie prowadzone, ale również szczegółowy zakres działań i możliwości związanych z jego obsługą i posiadaniem, a także związane z tym koszty.

Konto osobiste
Może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony. Umowa o konto ma charakter cywilny, a zasady i procedury jej zawierania obwarowane są przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym i prawie bankowym. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje kont bankowych – rozliczeniowe, oszczędnościowe i powiernicze. Oczywiście kryteriów podziału na rodzaje jest więcej – waluta, grupa docelowa (studenci, seniorzy, młodzież, osoby o dużych dochodach).

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści