KRD - Krajowy Rejestr Długów - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

KRD

Jeden z rejestrów, gromadzących dane o dłużnikach (Krajowy Rejestr Długów). Baza KRD, zawiera informacje o znacznie opóźnionych płatnościach, przeterminowanych zobowiązaniach (spłata kredytów i pożyczek, opłaty dotyczące mediów, czynszu). Wpis w KRD może pojawić się po upływie 60 dni od daty wymagalności zobowiązania. Musi także upłynąć miesiąc, od czasu poinformowania dłużnika o możliwości dokonania wpisu.

KRD
Kwotą graniczną, która podlega procedurom obowiązującym w tym rejestrze, jest minimum 200 zł dla osoby fizycznej lub 500 zł dla przedsiębiorstwa (firmy). KRD nie gromadzi danych o pozytywnych transakcjach – opłaconych w terminie, jest więc jedynie podstawą do informacji o nierzetelności wnioskującego o zobowiązanie. Z wiedzy w nim zawartej korzystają wszelkie instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne i inne podmioty gospodarcze. Każdy konsument może bezpłatnie kontrolować swój profil, pobierając okresowe raporty.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści