Kredytobiorca - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Kredytobiorca

Osoba fizyczna lub instytucja, korzystająca z produktu finansowego, jakim jest kredyt. Kredytobiorca, podpisując umowę kredytową, zobowiązuje się do przestrzegania jej ustaleń – zwrotu pożyczonej kwoty i określonych warunkami kosztów (oprocentowanie, odsetki, prowizja) w wyznaczonym i zaakceptowanym terminie a także ujawnienia wszelkich danych, niezbędnych do weryfikacji sytuacji finansowej, oceny zdolności kredytowej i w efekcie – zawarcia umowy o kredyt.
Kredytobiorca
Kredytobiorca główny jest zwykle osobą zaciągającą zobowiązanie na własne potrzeby, jego dochody przekraczają 50% dochodów reszty kredytobiorców przystępujących do zobowiązania. Współkredytobiorcą nazywa się osobę dodatkowo poręczającą kredyt.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści