Księga wieczysta - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Księga wieczysta

Jest to rejestr publiczny, zawierający dane na temat stanu prawnego nieruchomości, regulowany przez przepisy zawarte w ustawie o księgach wieczystych i hipotece z 6 lipca 1982 roku. Zasady prowadzenia ksiąg oraz regulacje dotyczące postępowań wobec nich, zawarte są dodatkowo Dzienniku Ustaw oraz Kodeksie Postępowania Cywilnego. Dane zawarte w rejestrze księgi umożliwiają ustalenie właściciela nieruchomości oraz rodzaju jego praw własności. Główne zasady związane z funkcjonowaniem ksiąg wieczystych to:
Księga wieczysta
  • rękojmia wiary publicznej – różnice pomiędzy ujawnionym stanem prawnym a rzeczywistym stanem rozstrzygane są na korzyść osoby, która kupiła nieruchomość,
  • jawność formalna znacząca – zawartość księgi wieczystej jest jawna i ogólnodostępna,
  • domniemanie zgodności ze stanem prawnym – informacje zawarte w rejestrze księgi uznaje się za fakt.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści