Leasing - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Leasing

Jest formą odpłatnego użytkowania maszyn czy środków transportu, na zasadzie dzierżawy. Na podstawie ustaleń przypieczętowanych umową cywilnoprawną, leasingobiorca decyduje się na okresowe i obwarowane kosztami korzystanie z podmiotu udostępnionego przez leasingodawcę. Opłata za leasing składa się z kosztów wstępnych (ponoszonych przez klienta w pierwszej kolejności, wynoszących od 20 do 40% wartości podmiotu) oraz pozostałych, które spłacać może w ustalonych ratach. Po upływie ustalonego warunkami leasingu czasu, klient ma zwykle prawo do nabycia podmiotu za niewielką kwotę. Istnieje kilka rodzajów leasingu:
Leasing
  • bieżący, operacyjny – leasingobiorca opłaca czynsz leasingowy, właściciel podmiotu odpowiedzialny jest za utrzymanie go, naprawy itp.
  • finansowy – w sensie prawnym podmiot leasingu jest własnością leasingodawcy, ekonomicznym – leasingobiorcy, ponieważ na niego przechodzą koszty amortyzacji,
  • bezpośredni – dwie strony transakcji,
  • pośredni – z udziałem pośredników,
  • odnawialny – użytkowanie aktywów przez oznaczony czas, a po upływie terminu wymiana na nowe,
  • mieszany – połączenie dwóch form leasingu,
  • zwrotny – leasingobiorca odsprzedaje swoje dobra leasingodawcy, by potem korzystać z nich na mocy umowy leasingowej.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści