LIBOR - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

LIBOR

London Interbank Offered Rate – czyli referencyjna, ustalona wartość oprocentowania depozytów. Wyznaczana każdego dnia, stanowiła podstawę do utworzenia wskaźnika WIBOR. Za uściślanie wartości LIBOR odpowiedzialne są cztery największe brytyjskie banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays oraz National Westminster.
LIBOR
Dotyczy zobowiązań w różnych walutach i jest szczególnie ważna dla osób spłacających kredyty w innych środkach płatniczych. Ich oprocentowanie jest zależne od wysokości wskaźnika LIBOR. Wysokość stopy LIBOR warunkowana jest sytuacją ekonomiczną rynku. Dla łatwiejszego zrozumienia istoty jej wagi, określa się ją jako średnie oprocentowanie, po jakim brytyjskie banki będą mogły udostępnić środki innym instytucjom. Stopy LIBOR wyznaczane są dla pożyczek na 1 dzień lub 1, 2, 3, 6 miesiące i na rok. Zmieniane są codziennie około godziny 11.00 GMT. Wskaźniki LIBOR publikowane są z siedmiodniowym opóźnieniem, z racji specyficznych wymagań organizacji obliczającej i publikującej dane BBA.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści