Lokata - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Lokata

Usługa bankowa, polegająca na udostępnieniu możliwości (na podstawie umowy) gromadzenia i przechowywania środków finansowych generujących określone warunkami lokaty odsetki. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia jest utrzymanie środków na lokacie do wyznaczonego terminu. Wypłata przed określonym czasem skutkuje utratą odsetek. Lokata jest jednym z najpopularniejszych produktów oszczędnościowych. Istnieją dwa główne kryteria determinujące określone rodzaje lokat – czas trwania oraz rodzaj oprocentowania.
Lokata
Ze względu na długość okresu oczekiwania na wypłatę środków, wyróżnia się lokaty miesięczne, roczne i innego rodzaju (krótkoterminowe, długoterminowe). Rodzaj oprocentowania różnicuje depozyty bankowe na produkty z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. Zysk banku generowany jest poprzez obrót zdeponowanych przez klienta pieniędzy i różnicę pomiędzy oprocentowaniem lokaty a oprocentowaniem udzielanych kredytów.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści