Marża - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Marża

Określona regulaminem oferty kwota, którą bank lub instytucja pozabankowa zarabia, udostępniając produkt finansowy. Jest zyskiem banku, wyrażanym procentowo. Wchodzi w skład całkowitych kosztów zobowiązania. Marża ustalana jest zwykle indywidualnie, na podstawie analizy wielu czynników: ryzyka kredytowego (historia finansowa wnioskującego, zdolność kredytowa), wysokości wkładu własnego, celu kredytu (ze względu na rodzaj kredytu marża może być wyższa – np. przy kredytach konsolidacyjnych lub niższa – przy kredytach na zakup nieruchomości czy remont mieszkania), innych kryteriów (m. in sposobu związania klienta z bankiem, długość stażu klienta, ilość podjętych w banku zobowiązań itp.).
Marża
Marża – w odróżnieniu od prowizji – jest składową rocznego oprocentowania zobowiązania. Aby obniżyć koszty, warto przeanalizować czynniki wpływające na wysokość marży, w oparciu o indywidualne możliwości.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści