Odsetki - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Odsetki

Przypieczętowany umową pożyczkową bądź kredytową koszt, naliczany procentowo od kwoty kapitału. Stanowi formę wynagrodzenia instytucji pożyczkowej za udostępnienie pieniędzy. Wysokość odsetek zależy od kliku czynników: wysokości stopy procentowej, czasu w którym ma zostać spłacone zobowiązanie, rodzaju pożyczki czy kredytu. Stopa oprocentowania, mająca jednoznaczny wpływ na wysokość odsetek, może być stała lub zmienna – to ustalenie powinno zostać zawarte w umowie określającej warunki zobowiązania.
Odsetki
Specyficznym rodzajem odsetek są odsetki o charakterze odszkodowawczym, wynikające z opóźnień w regulowaniu należności. Według przepisów, prawo do zapłaty odsetek, może być dochodzone przed sądem niezależnie od długu głównego (kapitału).

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści