Poręczyciel - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Poręczyciel

Osoba, udzielająca pożyczkobiorcy wparcia podczas wnioskowania o produkt finansowy. Nazywana niekiedy żyrantem. Musi posiadać udowodnioną zdolność kredytową do opcjonalnej spłaty zobowiązania, w przypadku gdy pożyczkobiorca nie wywiąże się z warunków dotyczących uregulowania zadłużenia. Poręczenie stosowane jest przy umowach o kredyt lub sprzedaży ratalnej i ma na celu zabezpieczenie wierzytelności. Musi zostać przypieczętowane pisemną umową. Może dotyczyć całości kwoty zobowiązania lub jej części. Poręczenie może być ograniczone w czasie – obowiązywać do ustalonego terminu.
Poręczyciel
Istnieje również opcja ustalenia poręczenia dla długu przyszłego – w tym jednak wypadku kwota poręczona przez żyranta musi zostać ustalona wcześniej, w celu zmniejszenia ryzyka (pod rygorem nieważności ustaleń).

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści