Prowizja - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Menu główne:


ProwizjaWynikający z regulaminu zobowiązania finansowego koszt, doliczany do raty. Stanowi formę wynagrodzenia, należnego za świadczone usługi i operacje ale również za pośredniczenie w zawieraniu umowy. W sektorze bankowym, termin prowizja obejmuje kwotę należną bankowi np. za udostępnienie kredytu. Stanowią o tym ustalenia zawarte w artykule 110 prawa bankowego, który mówi, że bank ma prawo do nałożenia opłat za czynności bankowe, dotyczące m.in. przygotowania i przekazywania informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Prowizja
Wysokość prowizji określana jest w sposób procentowy, naliczana od ogólnej wartości przedmiotu transakcji, powinna zostać uwzględniona w umowie kredytowej oraz regulaminie zobowiązania. Zazwyczaj pobierana jest w formie jednorazowej wpłaty. Zależnie od oferty pożyczki czy kredytu, prowizja może zostać spłacona ze środków pożyczkobiorcy lub skredytowana (spłacona w ramach zobowiązania).


Brak komentarzy
Copyright © 2017 Novimo.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego