Saldo - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Saldo

Jest to różnica pomiędzy wpływami (na rachunek bankowy) a wydatkami. Saldo określane jest jako stan środków na koncie na daną chwilę i obliczane na podstawie różnicy pomiędzy przychodami, uwzględnionymi po stronie „Ma” a kosztami, wydatkami i stratami po stronie „Winien”. Saldo nie jest więc tym samym co dostępne środki, ponieważ uwzględnia opóźnienia w rozliczaniu niektórych transakcji.
Saldo
  • Saldo debetowe – wykazywane jest na rachunkach aktywnych, na których większy obrót występuje po stronie debetowej.
  • Saldo kredytowe – dotyczy rachunków pasywnych, na których większy obrót jest po stronie kredytowej.

Na kontach aktywno-pasywnych rodzaj salda zależy od wysokości obrotu po każdej ze stron, jest zmienne.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści