Saldo - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Menu główne:


SaldoJest to różnica pomiędzy wpływami (na rachunek bankowy) a wydatkami. Saldo określane jest jako stan środków na koncie na daną chwilę i obliczane na podstawie różnicy pomiędzy przychodami, uwzględnionymi po stronie „Ma” a kosztami, wydatkami i stratami po stronie „Winien”. Saldo nie jest więc tym samym co dostępne środki, ponieważ uwzględnia opóźnienia w rozliczaniu niektórych transakcji.

Saldo
• Saldo debetowe – wykazywane jest na rachunkach aktywnych, na których większy obrót występuje po
stronie debetowej.
• Saldo kredytowe – dotyczy rachunków pasywnych, na których większy obrót jest po stronie kredytowej.

Na kontach aktywno-pasywnych rodzaj salda zależy od wysokości obrotu po każdej ze stron, jest zmienne.


Brak komentarzy
Copyright © 2017 Novimo.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego