Stopa procentowa - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Stopa procentowa


Korzyść finansowa, która przysługuje pożyczkodawcy, z racji udostępnienia kapitału na określony umową czas. Na ten czas rezygnuje on z możliwości użycia pieniędzy do reinwestowania więc z tego tytułu pobiera stosowną opłatę. Wysokość stóp procentowych ustalana jest przez Bank Centralny lub rząd.
Stopa procentowa
Podwyższanie stóp procentowych przez banki ma za zadanie wyhamowanie wzrostu inflacji (wyniku zwiększonej aktywności gospodarczej), a ich zmniejszenie jest bodźcem do zaciągania atrakcyjnych zobowiązań i tym samym napędzania aktywności ekonomicznej w kraju. Stopa procentowa jest więc ważnym narzędziem regulacji mechanizmów gospodarki, ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową obywateli i cenę usług bankowych.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści