Transza - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Transza

Transzą kredytu określa się część kwoty kredytu (ustaloną regulaminem), wypłacaną w określonym terminie. Rozwiązanie stosowane m.in. przy kredytach hipotecznych jako zabezpieczenie banku przed nierzetelnością kredytobiorcy. Instytucja udziela klientowi zobowiązania, wypłacając je częściowo, z wymogiem rozliczenia się z każdej otrzymanej transzy przed wypłatą kolejnej.
Transza
Monitorowanie sposobu wykorzystania kwoty odbywa się na podstawie dostarczonej przez klienta dokumentacji, faktur czy zdjęć lub podczas inspekcji pracownika bankowego. Do czasu wypłacenia ostatniej transzy, kredytobiorcę obowiązuje karencja – przez ten czas spłaca jedynie odsetki od zobowiązania. Po wpływie finalnej części kwoty, zaczyna regulować pełną ratę odsetkowo-kapitałową, ustaloną i przypieczętowaną umową z bankiem.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści