Umowa pożyczki lub kredytu - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki
Niezwykle ważny dokument, regulujący wszelkie kwestie dotyczące podejmowanego zobowiązania finansowego. Poprzez zawarcie umowy, pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść prawo do posiadania określonej liczby pieniędzy lub zdefiniowanych przedmiotów na pożyczkobiorcę, a pożyczkobiorca potwierdza zobowiązanie co do zwrotu pożyczki wraz z należnymi kosztami, w ściśle określonym terminie. Umowa pożyczki powinna ponadto zawierać dane dotyczące sposobu spłaty, sposobu odstąpienia, kosztów dotyczących procedur windykacyjnych.
Umowa pożyczki
Umowa kredytowa
Definicja umowy kredytowej określana jest przepisami prawa bankowego. Umowa kredytowa dotyczy zobowiązania pieniężnego, z oznaczeniem celu, na który mają być wydane środki. Określa ponadto kwotę i walutę zobowiązania, zasady spłaty i termin uregulowania należności, wysokość oprocentowania, sposób i zakres monitorowania sposobu wykorzystania pieniędzy, rodzaj zabezpieczenia, wysokość prowizji, termin i sposób wypłaty środków.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści