WIBOR - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

WIBOR

Warsaw Interbank Offered Rate – czyli stopa procentowa, według której oprocentowane są np. kredyty hipoteczne. Najprostsza definicja mówi, że WIBOR jest ceną, po jakiej banki pożyczą pieniądze innym bankom. Wskaźnik definiowany jest każdego dnia roboczego na podstawie analizy ofert składanych przez kilkunastu dilerów rynku pieniężnego (instytucji). Jest to grupa zmienna, podlegająca wynikom konkursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Wysokość wskaźnika ustala Stowarzyszenie Rynków Finansowych w porozumieniu z agentem kalkulacyjnym.
WIBOR
Zgłoszone oferty (do godziny 11stej rano) poddane są analizie. Po odrzuceniu skrajnych propozycji (dwóch najwyższych i dwóch najniższych), w ciągu kilku minut obliczany jest obowiązujący tego dnia parametr.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści