Wierzyciel - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Menu główne:


Wierzyciel


Osoba lub podmiot, które mają prawo żądania spełnienia zobowiązania finansowego, przypieczętowanego umową. Przepisy prawne nie definiują jednoznacznie kim jest wierzyciel, określają natomiast formę stosunku zobowiązaniowego, łączącego wierzyciela i dłużnika. Wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika zwrotu pieniędzy na warunkach określonych wcześniejszą umową.
Wierzyciel
Może też dochodzić swoich praw wykorzystując dopuszczalne prawem środki, w tym procedury windykacyjne i drogę sądową, egzekucję komorniczą, zlecenie poszukiwania majątku dłużnika. Dłużnik zobowiązany jest do zwrotu należności wierzycielowi. Wierzyciel może samodzielnie dochodzić swoich praw, ma również możliwość wynajęcia firmy, wyspecjalizowanej w procedurach windykacyjnych lub pozbyć się obciążenia na drodze cesji (przekazanie sprawy innemu podmiotowi – nie wymaga zgody dłużnika).


Brak komentarzy
Copyright © 2013 Novimo.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego