Wierzyciel - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Wierzyciel


Osoba lub podmiot, które mają prawo żądania spełnienia zobowiązania finansowego, przypieczętowanego umową. Przepisy prawne nie definiują jednoznacznie kim jest wierzyciel, określają natomiast formę stosunku zobowiązaniowego, łączącego wierzyciela i dłużnika. Wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika zwrotu pieniędzy na warunkach określonych wcześniejszą umową.
Wierzyciel
Może też dochodzić swoich praw wykorzystując dopuszczalne prawem środki, w tym procedury windykacyjne i drogę sądową, egzekucję komorniczą, zlecenie poszukiwania majątku dłużnika. Dłużnik zobowiązany jest do zwrotu należności wierzycielowi. Wierzyciel może samodzielnie dochodzić swoich praw, ma również możliwość wynajęcia firmy, wyspecjalizowanej w procedurach windykacyjnych lub pozbyć się obciążenia na drodze cesji (przekazanie sprawy innemu podmiotowi – nie wymaga zgody dłużnika).

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści