Windykacja - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Windykacja


Ogół procedur, wynikających z dochodzenia przez wierzyciela spełnienia świadczenia określonego umową. Rodzaj środków, które wierzyciel może stosować dochodząc roszczeń określony jest przepisami prawa. Rozróżniamy dwa rodzaje windykacji – pierwszego etapu czyli polubowną oraz przy braku porozumienia – sądową.
Windykacja
Windykacja miękka (polubowna) polega na stosowaniu łagodnych form wezwań do zapłaty. Zwykle są to monity – przypomnienia listowne, smsowe czy telefoniczne. Jeśli nie przyniosą spodziewanych efektów, wierzyciel ma prawo naliczyć odsetki karne, które są pierwszą konsekwencją braku spłaty długu. Kolejnym krokiem może być informacja o możliwości wpisania danych pożyczkobiorcy do rejestrów nierzetelnych klientów.

Windykacja sądowa to ostateczne rozwiązanie, stosowane przy notorycznym braku spłaty i kontaktu. Polega na przekazaniu sprawy do sądu (coraz częściej są to e-sądy, ze względu na szybkie procedury i niższe koszty sądowe) oraz przesłaniu danych dłużnika do rejestrów informacji gospodarczych.

Procedury windykacyjne nie powinny przekraczać granic określonych prawem – doliczane koszty mają ściśle określone limity, a czynności windykatorów nie mogą nosić znamion nękania dłużnika.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści