Zabezpieczenie kredytu - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Zabezpieczenie kredytu

Zwykle w formie zastawu, weksla lub poręczenia. Jest to gwarancja zabezpieczenia spłaty. Ustanawiając zabezpieczenie, instytucja finansowa daje sobie szansę zminimalizowania strat, w przypadku nierzetelności kredytobiorcy. Pierwszy krokiem do ustanowienia zabezpieczenia na kredycie lub innym zobowiązaniu finansowym, jest oszacowanie możliwości wnioskującego czyli jego zdolności kredytowej. Jeśli oferta zobowiązania nie określa warunków inaczej, bank lub instytucja finansowa na tej podstawie szacuje ryzyko kredytowe. Rodzajami zabezpieczeń zobowiązań, stosowanymi najczęściej są:
Zabezpieczenie kredytu
  • hipoteka – zabezpieczeniem jest wpis kredytodawcy do księgi wieczystej,
  • ubezpieczenie – czasowe lub stałe zabezpieczenie od śmierci pożyczkobiorcy, choroby lub utraty pracy,
  • weksel – zwykle in blanco, z ograniczeniem czasowym, zostaje wypełniony w przypadku braku płatności,
  • przewłaszczenie i zastaw – wierzyciel jako właściciel przedmiotu będącego celem zobowiązania (samochodu, maszyn) do czasu spłaty kredytu czy pożyczki.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści