Zdolność kredytowa - novimo.pl

Pożyczki i kredyty przez internet
Przejdź do treści

Zdolność kredytowa

Zdolność pożyczkobiorcy do wywiązania się ze spłaty zobowiązania, obliczana na podstawie analizy dochodów i wydatków. Kredytobiorca, chcą uzyskać od banku lub innej instytucji finansowej zobowiązanie na określoną kwotę, musi przedłożyć dokumenty, na podstawie której bank dokona oceny zdolności kredytowej (zaświadczenie o dochodach, wyciąg z historii rachunku bankowego, itp.). Analiza odbywa się w ramach kalkulacji charakterystycznej dla danej instytucji. Liczba czynników mających rzeczywisty wpływ na ocenę banku jest różna.
Zdolność kredytowa
Nawet niewielki wpływ na daną zmienną, może mieć spore znaczenie przy ocenie zdolności. Osoby, które chcą zwiększyć swoją zdolność do spłaty powinny pomyśleć przede wszystkim o:

  • zmniejszeniu wnioskowanej kwoty zobowiązania,
  • spłacie innych zobowiązań,
  • wydłużeniu czasu na uregulowanie kredytu/pożyczki,
  • zmianie typu raty – raty stale zamiast malejących,
  • poszukaniu współkredytobiorcy,
  • analizie analogicznych ofert w innych instytucjach,
  • zmianie waluty zobowiązania.

Brak komentarzy
Wróć do spisu treści